dkoshkin: New volume snapshot e2e tests

No Results