codablock: Properly account for `node-eks-additional` overrides in `securityGroupOverrides` for EKSManagedControlPlane

JobBuild
2850
10-20 14:45
pull-cluster-api-provider-aws-build 1450939148352360448 1450835468655529984
pull-cluster-api-provider-aws-e2e-blocking 1450944861128626176
pull-cluster-api-provider-aws-e2e-eks 1450944861191540736
pull-cluster-api-provider-aws-test 1450939148314611712 1450835468621975552
pull-cluster-api-provider-aws-verify 1450939148385914880 1450835468701667328